Toal en Taiken

 
 

Tiedschrift veur Grunneger kultuur, nr 3, juli 2017


Oet de inhold:

Aafke van Hoorn-Meinardi (Omkiekeriekjen): Speultoen.

Gerrit Poort: Brand; vuur doar t nait wezen mag.

Geert Volders: De Luchtenborgh in Veele.

Harry Perton: Heere Boon zien smokkeldersbende.

Jan Oldenhuis: Geut op òfloop.

Tonko Ufkes (Tonko’s Hörntje): Moi; De gaansoarend en meer;

‘Oader’ op internet.

Joop van den Bremen (Spaigelproatje): Bernard Brogue en Tammo Tamminga.

H.R. Wierth (Column): Hou wor je ‘wereld’beroemd.

K.G. Pieterman (t Hörntje van Klaas): Spraaibomen en laaibomen.

Middenploat: Willem Friedrich: Dollard bie eb.

Van de volgende schrievers en dichters binnen biedroagen opnomen:

Yvonne van der Baan; Jaap Bakker; Emo H. Edens; Giny Hartman; Jan Hoiting; Jan de Jong; Chris Kiel; Annie Mekel; Anneke Mensen-Siegers; Albert Moesker; Coby Poelman-Duisterwinkel; Henk Puister; Aukje Tillema; Harry van Velsen; Anna de Vries-Maarhuis; Gerda de Voogd; Wilko Vroom; Pieter Wiersema; Henk Zuur.

Wieder de rubrieken Grunneger Nijs, Grunneger Puzzel, Nije Oetgoaven en Elk zien affeer mit n cartoon en n biebeheurende tekst van Ger Siks.


t Volgende nummer verschient op 4 oktober 2017.

Toal en Taiken is

n oetgoave van Stichting

t Grunneger Bouk.

t Blad verschient vief moal in t joar.


Ie kinnen joe abonneren veur 19,50 in t joar.

Veur 24,50 in t joar

bin je begunsteger van Stichting t Grunneger Bouk en krieg je noast vief nummers Toal en Taiken ook nog aal joar

n nij Grunneger bouk.


Aanmelden kin op t volgende mailadres:

info@toalentaiken.nl

De nijste Toal en Taiken